زيت زيتون ليو 500 مل
السمن والزيوت

زيت زيتون ليو 500 مل

58,500 ل.س
زيت زيتون ليو 750 مل
السمن والزيوت

زيت زيتون ليو 750 مل

85,500 ل.س
زيت زيتون هاند ميد 1 لتر
السمن والزيوت

زيت زيتون هاند ميد 1 لتر

70,400 ل.س
زيت زيتون هاند ميد 500 مل
السمن والزيوت

زيت زيتون هاند ميد 500 مل

36,800 ل.س
زيت فاميلي شيف 1 ل
السمن والزيوت

زيت فاميلي شيف 1 ل

23,500 ل.س
زيت فاميلي شيف 4 ل
السمن والزيوت

زيت فاميلي شيف 4 ل

94,000 ل.س
سمن بقر البوادي 1 كغ
السمن والزيوت

سمن بقر البوادي 1 كغ

116,100 ل.س
سمن بقر البوادي 500 غ
السمن والزيوت

سمن بقر البوادي 500 غ

59,700 ل.س
سمن بقري ابن الشام 500 غ
السمن والزيوت

سمن بقري ابن الشام 500 غ

69,600 ل.س
سمن بقري الاجيال 400 غ
السمن والزيوت

سمن بقري الاجيال 400 غ

63,000 ل.س
سمن بقري الغبراء 1كغ
السمن والزيوت

سمن بقري الغبراء 1كغ

120,800 ل.س
سمن بقري الغبراء 500 غ
السمن والزيوت

سمن بقري الغبراء 500 غ

63,000 ل.س
سمن بقري الوديان 1 كغ
السمن والزيوت

سمن بقري الوديان 1 كغ

150,000 ل.س
سمن بقري سيدي هشام 1كغ
السمن والزيوت

سمن بقري سيدي هشام 1كغ

115,200 ل.س
سمن بقري سيدي هشام 500 غ
السمن والزيوت

سمن بقري سيدي هشام 500 غ

58,200 ل.س
سمن بقري غودي 1كغ
السمن والزيوت

سمن بقري غودي 1كغ

121,700 ل.س
سمن جوز هند نباتي ايتوني 1 كغ
السمن والزيوت

سمن جوز هند نباتي ايتوني 1 كغ

50,400 ل.س
سمن جوز هند نباتي ايتوني 2 كغ
السمن والزيوت

سمن جوز هند نباتي ايتوني 2 كغ

89,300 ل.س
سمن حيواني قيطاز 1كغ
السمن والزيوت

سمن حيواني قيطاز 1كغ

121,900 ل.س
سمن حيواني قيطاز 500 غ
السمن والزيوت

سمن حيواني قيطاز 500 غ

65,900 ل.س
سمن سيريان غورميه بقري 500 غ
السمن والزيوت

سمن سيريان غورميه بقري 500 غ

67,800 ل.س
سمن غنم البوادي 1 كغ
السمن والزيوت

سمن غنم البوادي 1 كغ

128,000 ل.س
سمن غنم البوادي 2 كغ
السمن والزيوت

سمن غنم البوادي 2 كغ

247,200 ل.س
سمن غنم البوادي 500 غ
السمن والزيوت

سمن غنم البوادي 500 غ

64,600 ل.س