تاكو
السندويش

تاكو

34,500 ل.س
تشيدر شيش
السندويش

تشيدر شيش

37,100 ل.س
تشيدر كباب لحم
السندويش

تشيدر كباب لحم

44,500 ل.س
شيش طاووق دجاج
السندويش

شيش طاووق دجاج

31,800 ل.س
شيش كباب لحم
السندويش

شيش كباب لحم

46,700 ل.س
شيش كريسبي
السندويش

شيش كريسبي

37,100 ل.س
كباب ازمرلي لحم
السندويش

كباب ازمرلي لحم

44,500 ل.س
كباب بالطحينة لحم
السندويش

كباب بالطحينة لحم

44,500 ل.س
كباب حلبي حار لحم
السندويش

كباب حلبي حار لحم

42,000 ل.س
كباب سلطاني لحم
السندويش

كباب سلطاني لحم

46,700 ل.س
كباب شامي دجاج
السندويش

كباب شامي دجاج

26,500 ل.س
كباب شامي لحم
السندويش

كباب شامي لحم

42,000 ل.س
كباب كريسبي دجاج
السندويش

كباب كريسبي دجاج

31,800 ل.س